Home

Op zoek naar individuele begeleiding bij het leren?
Ik help leerlingen van de basisschool met eventuele achterstanden en problemen. Ik geef huiswerkbegeleiding aan leerlingen van het
voortgezet onderwijs voor wie een individuele benadering beter werkt. Leerlingen van het MBO kunnen bij mij ook terecht voor hulp bij het plannen en organiseren.
Daarnaast begeleid ik kinderen met een PGB