Tarieven:

De intake is kosteloos. Samen stellen we vast hoe ik uw kind het beste kan begeleiden en met welke bijzonderheden ik rekening moet houden.

Huiswerkbegeleiding 1 uur: €25,-
Bijles basisonderwijs 1 uur: €25,-
Bijles basisonderwijs 45 minuten: €18,75
PGB begeleiding 1 uur: €40,-
Kosten training 'ik leer anders': €239,- inclusief werkboek.
Brugklastraining: €150,- inclusief schoolplanner.

-Reiskosten zijn €0,19 per km.
-Over het uurtarief worden geen BTW kosten berekend.